สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

วัดป่าวิเวกธรรมชาน์ สาขาที่ 7 วัดหนองป่าพง

วัดป่าวิเวกธรรมชาน์ สาขาที่ 7 วัดหนองป่าพง... วัดป่าวิเวกธรรมชาน์ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวัดสาขาที่ 7 ของวัดหนองป่าพง สร้างขึ้นเนื่องจากชาวอําเภอม่วงสามสิบได้ยินกิตติศัพท์ในการประพฤติปฏิบัติธรรมและจริยธรรมอันงดงามของ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทโท) วัดหนองป่าพง อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี จึงพากันไปนมัสการฟังธรรมรักษาศีลภาวนาอยู่เป็นประจําและเห็นประโยชน์ของการปฏิบัติธรรม หลายปีต่อมาจึงพากันจัดหาพื้นที่สำหรับตั้งสํานักปฏิบัติขึ้นอันจะเป็นประโยชน์ต่อลูกหลานต่อไป มีพระมงคลกิตติธาดา (อมร เขมจิตโต) เจ้าอาวาสรูปแรกของวัด ท่านเป็นพระผู้เปี่ยมด้วยเมตตาและศิษยานุศิษย์ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก ท่านเป็นพระปฏิบัติด้านวิปัสสนากรรมฐาน โดยเป็นลูกศิษย์รุ่นแรก ๆ ของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ภายในวัดมีโบราณวัตถุสำคัญ คือ ใบเสมาแลงโบราณมีอายุประมาณ 1000 ปี ปักเขตวิสุงคสีมา จํานวน 7 ใบ และปักเขตรอบศาลาการเปรียญ จํานวน 9 ใบ กรมศิลปากรได้ขึ้น ทะเบียนเป็นวัตถุโบราณไว้แล้ว และใบเสมาศิลาภูเขาพัทธสีมาสลักเป็นรูปดอกบัว 5 ดอก ใบบัว 4 ใบ เครดิตข้อมูล : http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/esaninfo/?p=1828

ม่วงสามสิบออร์แกนิคฟาร์ม ศูนย์การเรียนรู้เชิงเกษตรอินทรีย์ ที่แรกของภาคอีสานตอนใต้ ฟาร์มเมล่อน แตงโมปลอดสาร ผักผลไม้ปลอดสาร

ม่วงสามสิบออร์แกนิคฟาร์ม ศูนย์การเรียนรู้เชิงเกษตรอินทรีย์ ที่แรกของภาคอีสานตอนใต้ ฟาร์มเมล่อน แตงโมปลอดสาร ผักผลไม้ปลอดสาร

ปฏิทินท่องเที่ยว

เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 2 จาก 2

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

Poll

ประชาชนชาวเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ