สภาเทศบาล

นางสมาพร จันทร์ล้ำ

ประธานสภาเทศบาล

นายบุญสูง แพงอ่อน

รองประธานสภาเทศบาล

นายสุพล ศิริยา

เลขานุการสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางสมาพร จันทร์ล้ำ

สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุพล ศิริยา

สมาชิกสภาเทศบาล

นายวัชรินทร์ สุวรรณพรม

สมาชิกสภาเทศบาล

นางนาตยา กองแก้ว

สมาชิกสภาเทศบาล

นายโภทวี ควรการ

สมาชิกสภาเทศบาล

นายวสันต์ชัย สุขเลิศ

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายบุญสูง แพงอ่อน

สมาชิกสภาเทศบาล

นายอภิสิทธิ์ สิทธิวงศ์

สมาชิกสภาเทศบาล

นางสาวน้อมจิต กาฬเนตร

สมาชิกสภาเทศบาล

นายเอกลักษณ์ สุขเลิศ

สมาชิกสภาเทศบาล

นายเบญจกรณ์ วุฒิพรหม

สมาชิกสภาเทศบาล

นางสาวเบญจวรรณ แสนนาม

สมาชิกสภาเทศบาล

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

Poll

ประชาชนชาวเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ