รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของเทศบาลม่วงสามสิบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของเทศบาลม่วงสามสิบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

9 ต.ค. 2021 10:45:00 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ทต. ม่วงสามสิบ 595TOP