รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน

11 ก.พ. 2022 09:00:00 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ทต. ม่วงสามสิบ 480TOP