ท่านสามารถร้องเรียนร้องทุกข์ ถึงเทศบาลตำบลม่วงสามสิบได้โดย
  1. เขียนคำร้องที่ศูนย์รับร้องเรียนเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
  2. ส่งเรื่องร้องเรียนมายัง Facebook แฟนเพจเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ
  3. ทางโทรศัพท์ 045-489022 (วันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.)
  4. ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง